Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 729/35/IV/2011
w sprawie
zatwierdzenia Program Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020

Na podstawie
Art.41 ust. 2 pkt 1, Art.11, art.12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/11/2/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013”
2011-03-29