Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 346/21/V/2015
w sprawie
przyjęcia Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 18 pkt 3, art. 19 ust. 3 art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649); Uchwały nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”
2015-03-12