Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 397/25/V/2015
w sprawie
przyjęcia Planu Wykorzystania Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości Województwa Śląskiego na lata 2015-2017

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 23 ust. 1 pkt. 3 i ust. 1d w związku z art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.)
2015-03-19