Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 710/110/V/2016
w sprawie
przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 oraz Sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2015

Na podstawie
art. 3 ust. 4 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 486)
2016-04-26