Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 1946/141/V/2016
w sprawie
przyjęcia „Programu Profilaktyki Chorób Płuc w Województwie Śląskim na lata 2015-2020”

Na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486).
2016-09-27