Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 2390/155/V/2016
w sprawie
w sprawie Przyjęcia „Programu małej retencji dla Województwa Śląskiego – aktualizacja 2016” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz. 486 ), art. 88k pkt 2 i 4, art. 88r ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 469 z późniejszymi zmianami)
2016-11-24