Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 133/169/V/2017
w sprawie
przyjęcia Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. Wzmacnianie roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości

Na podstawie
art. 11 ust. 2 pkt 1, pkt 6 oraz pkt 8 oraz art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486)
2017-01-31