Samorząd Województwa Śląskiego

ZARZĄD Województwa Śląskiego

uchwała zarządu

Uchwała zarządu nr 1304/201/V/2017
w sprawie
przyjęcia projektu Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w województwie śląskim na lata 2017-2020

Na podstawie
art. 48 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.); art. 14 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.2016r., poz.486).
2017-06-27