Uchwała zarządu nr 2683/417/III/2010
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Stokłosie – Prezesowi Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt – Śląsk w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1, art. 57 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 98, art. 106 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Umowy nr 854/IW/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]