Postanowienie nr 2313
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „nadbudowa budynku mieszkalnego (zmiana nachylenia konta dachu, wstawienie okien, wymiana krokwi stropowych)” zlokalizowanej w Kozłowie przy ulicy Łabędzkiej 7 na działce nr 187/38

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]