Uchwała zarządu nr 3507/215/IV/2012
w sprawie
przyjęcia wzoru aneksu do Umowy na prowadzenie ROEFS Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach obszarów: Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik.

na podstawie
Art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity DZ. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 3507/215/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.12.2012 roku