Uchwała zarządu nr 37/331/II/2006
w sprawie
powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1590) w związku z treścią art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]