Uchwała zarządu nr 3457/214/IV/2012
w sprawie
przyznania nagrody rocznej za 2011 rok Pani Henryce Drużyńskiej-Skarbek, dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art.10 ust.6 i ust.7 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 306 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]