Uchwała zarządu nr 114/334/II/2006
w sprawie
wyrażenie zgody na likwidację składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie