Uchwała zarządu nr 3510/215/IV/2012
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [42,0kB]