Uchwała zarządu nr 116/334/II/2006
w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie składników majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.01.142.1590 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91.91.408 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do § 6 ust. 2 lit. a Zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej określonych w Uchwale Nr 1399/85/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2003 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 14,0kB]