Uchwała zarządu nr 460/25/IV/2011
w sprawie
zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie opracowania Programu prac urządzeniowo – rolnych dla Gminy Niegowa

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]