Uchwała zarządu nr 1926/141/V/2016
w sprawie
ogłoszenia konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”, przyjęcia regulaminu konkursu, powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej i przyjęcia regulaminu prac komisji

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 21 pkt 4a i art. 21a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.) oraz zapisów „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020” przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2428/82/V/2015 w dniu 22 grudnia 2015 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [128,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały 1926
Załącznik nr 2 do Uchwały 1926