Uchwała zarządu nr 207/344/III/2010
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 545 /249/ III/2009 z dnia 12.03.2009r. zmienionej uchwałą nr 1464/279/III/2009 z dnia 16.06.2009r. w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania wniosków, złożonych w trybi

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [70,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały 207/344/III/2010