Uchwała zarządu nr 1168/376/III/2010
w sprawie
zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1361/ZD/2009 zawartej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 (Dz. U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 z póź. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [46,0kB]


Załączniki
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 1168