Uchwała zarządu nr 2306/74/IV/2011
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia z Gminą Miedźno

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz.115 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
[0,0B]