Uchwała zarządu nr 1146/376/III/2010
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Warmuz-Małkowskiej – Starszemu Specjaliście w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 32 i art. 33 § 1 i § 2, art. 89 i art. 90 § 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [51,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1146/376/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25. 05. 2010 roku