Uchwała zarządu nr 704/34/IV/2011
w sprawie
zmiany uchwały nr 972/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 25 pkt 1, art. 26 ust 1 pkt 4 i 10 oraz art. 28 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [125,0kB]