Uchwała zarządu nr 1245/49/IV/2011
w sprawie
współorganizacji wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych w Czeladzi wizyty studyjnej dla specjalistów ds. turystyki, uczestniczących w obradach konferencji pn. „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego w Zagłębiu Dąbrowskim – turys

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/29/10/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013”.

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]