Uchwała zarządu nr 352/351/III/2010
w sprawie
zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2010 w zakresie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach oraz zawarcia umowy dotacji.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm. ).

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]