Uchwała zarządu nr 739/364/III/2010
w sprawie
przyjęcia wytycznych do projektowania „Programu rozwoju bazy sportowej” na rok 2010

na podstawie
art. 41 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [32,0kB]


Załączniki
zał do uchwały 739