Uchwała zarządu nr 199/169/V/2017
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 2 do umowy nr 2892/KT/2015 z dnia 15.12.2015 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na terenie województwa śląskiego w okresie od 1 stycznia 20

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt. 10 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm./; art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 32,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 199/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31.01.2017 r.