Uchwała zarządu nr 1637/273/IV/2013
w sprawie
Zmiana uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2585/313/III/2009 z dnia 13 października 2009 roku (z późn. zm.) dotyczącej dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w ramach konkursu SCP-01.02.03-006/09, w zakresie Poddziałan

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. z 2013 r. poz. 596.) oraz art. 26 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [67,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 1637/273/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.07.2013 r.