Uchwała zarządu nr 1318/382/III/2010
w sprawie
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Panu Markowi Dmitriewowi

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]