Uchwała zarządu nr 1032/341/IV/2014
w sprawie
zawarcia aneksu nr 2 do umowy z Państwem Jerzy i Barbarą Folwaczny

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z póź. zmianami), art. 16 ust. 1 i ust. 2, art. 19 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260 z póź. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1032/341/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3.06.2014 r.