Uchwała zarządu nr 1389/351/IV/2014
w sprawie
zagospodarowania składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego.