Uchwała zarządu nr 894/139/IV/2012
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy użyczenia nr 529/AI/2012 z dnia 5 marca 2012 roku, zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [64,0kB]


Załączniki
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 894/139/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r.