Uchwała zarządu nr 396/347/II/2006
w sprawie
przyjęcia projektu umowy na dostawę Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych

na podstawie
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 14,0kB]