Uchwała zarządu nr 867/139/IV/2012
w sprawie
oddania w najem części powierzchni dachu budynku przy Al. Jana Pawła II 5 w Jastrzębiu-Zdroju w celu budowy stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [77,0kB]