Uchwała zarządu nr 898/139/IV/2012
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i użyczenie na czas oznaczony 10 lat nieruchomości Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim w likwidacji w drodze bezprze

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [88,0kB]


Załączniki
Zał. do UZ 898