Postanowienie nr ZP.III.7334/572/688/2003
w sprawie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „Zmiana konstrukcji dachu w budynku istniejącym” na działce nr 1850/245 przy ulicy Kolejki Konnej w Mysłowicach.