Uchwała zarządu nr 1059/143/IV/2012
w sprawie
w sprawie powołania składu osobowego komisji otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 512/127/IV/2012 w sprawie ogłoszenia Pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu, zawartych w Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014 oraz Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 513/127/IV/2012 w sprawie ogłoszenia Drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań promujących Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej — Owca Plus na lata 2010 – 2014.

Pełna treść dokumentu do pobrania [7,0kB]