Uchwała zarządu nr 2387/306/II/2005
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 4 do Umowy dotacji dla zadania pn.: ,,Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi”, realizowanego przez Miasto Pszów w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji za

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 16,0kB]