Uchwała zarządu nr 1785/192/II/2004
w sprawie
zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Wyry dotyczącego współfinanowania budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczową w ciągu DW 928 w m. Wyry

na podstawie
Na podstawie art 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 26,0kB]