Uchwała zarządu nr 2019/199/II/2004
w sprawie
odmowy przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Markowi Sawickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142/01/1590 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi(Dz.U. Nr 26/00/306/z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 10,0kB]