Uchwała zarządu nr 970/141/IV/2012
w sprawie
Zatwierdzenia Zasad realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej pt. Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (III edycja) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prioryte

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.); art. 5 pkt 9 oraz art. 28, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 06 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.); w związku z § 20 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]