Uchwała zarządu nr 1875/193/II/2004
w sprawie
pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U z 2001roku nr 142, poz. 1590. z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 9,0kB]