Postanowienie nr 138
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją letniskową z wiatą lub garażem na samochód osobowy” na parceli nr 1697/351 położonej przy ulicy Leśnej w Nowym Chechle.

na podstawie
Działając na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 71

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]