Uchwała zarządu nr 1239/66/III/2007
w sprawie
oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Przemsza – nr 1.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 1a, art. 6 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]