Uchwała zarządu nr 1273/68/III/2007
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 1166/62/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2007 roku

na podstawie
art.41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142 poz. 1590 z późn zm.); art.186 ust. 5-6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, 2104 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]


Załączniki
Załączniki do Uchwały Zarządu Nr 1273/68/III/2007 z dnia 12 lipca 2007 roku