Postanowienie nr 175
w sprawie
o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją letniskową z wiatą lub garażem na samochód osobowy" przy ul. Leśnej w Nowym Chechle, w gminie Świerklaniec

na podstawie
na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w z20 stycznia 2004 r.wiązku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 4,0kB]