Uchwała zarządu nr 1178/65/III/2007
w sprawie
zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez regulację cieku Łękawka w miejscowości Grzawa, Bestwinka Kaniowska, Dankowice w km 0+

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2003 Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]