Uchwała zarządu nr 525/240/IV/2013
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2320/180/IV/2012 z dnia 23.08.2012 roku z późn. zm. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej, w ramach Poddziałania 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów si

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały nr 525/240/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.03.2013 roku