Uchwała zarządu nr 1625/273/IV/2013
w sprawie
uzgodnienia zaliczenia odcinków dróg na terenie Miasta Katowice do kategorii dróg powiatowych

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596), art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 260).

Pełna treść dokumentu do pobrania [88,0kB]