Uchwała zarządu nr 2004/144/V/2016
w sprawie
w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 1774/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r., dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON kosztów bieżącej działalności Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486) w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]