Uchwała zarządu nr 2182/149/V/2016
w sprawie
w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1386/TW/2016 z dnia 25 maja 2016 roku, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Goczałkowice-Zdrój Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej w 2016 roku na realizację

na podstawie
art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz. 486) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz.469 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [19,0kB]