Uchwała zarządu nr 617/252/III/2009
w sprawie
przystąpienia do zawarcia aneksu do umowy dzierżawy zawartej z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]