Uchwała zarządu nr 2150/412/II/2006
w sprawie
zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej, przeznaczonej na wykonanie bieżącej konserwacji cieku Pniowieckiego

na podstawie
art. 8 ust. 1 oraz art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity - Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zmianami) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2150/412/II/2006 z dnia 19 października 2006 roku