Uchwała zarządu nr 1823/277/IV/2013
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej umów najmu powierzchni dachu, na czas oznaczony 3 lat, w drodze bezprzetargowej na rzecz Telefonii Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Polkomtel Sp. z o.o. z sie

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596), w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 217)

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]