Uchwała zarządu nr 633/252/III/2009
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Świderskiej – radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 223 Nr 1655).

Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały nr 633/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24 marca 2009 roku