Uchwała zarządu nr 1112/270/III/2009
w sprawie
zmiany przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach.

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142, poz.1590 z 2001r. z późn. zm.), art.45 ust.1 i 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 14, poz.89 z 2007r. z późn.zm).

Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]