Uchwała zarządu nr 1289/54/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Kraus – zastępcy dyrektora ds. inwestycji kluczowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 21 ust. 1a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.), § 2 ust. 2 i ust. 4 Uchwały Nr V/4/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2015-2025 z późn. zm., § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [62,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1289/54/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 lipca 2015 r.