Uchwała zarządu nr 1649/394/II/2006
w sprawie
zawarcia umowy z Miastem Chorzów

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami), art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 Poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 12,0kB]