Uchwała zarządu nr 1473/59/V/2015
w sprawie
w sprawie: rozstrzygnięcia dotyczącego oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „Pomocna Dłoń” w Bytomiu pn.: „Prowadzenie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/57/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Pełna treść dokumentu do pobrania [75,0kB]