Uchwała zarządu nr 111/308/IV/2014
w sprawie
zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Pełna treść dokumentu do pobrania [47,0kB]