Uchwała zarządu nr 144/8/III/2006
w sprawie
zawarcia aneksu do umowy nr 864/ZD/2006 z dnia 12.06.2006 roku

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z póżn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr III/2/25/11/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w 2007 roku

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 16,0kB]