Uchwała zarządu nr 188/310/IV/2014
w sprawie
przyjęcia dla celów wyceny bilansowej szacunkowych wartości 1 m2 gruntów Województwa Śląskiego zajętych pod drogi.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 28 ust. 1 pkt 1a i ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [93,0kB]