Uchwała zarządu nr 169/10/III/2006
w sprawie
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 17,0kB]