Uchwała zarządu nr 238/311/IV/2014
w sprawie
zmiany Uchwały Nr 2352/289/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.10.2013 r. w sprawie powołania Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej

na podstawie
art.11 ust.2, art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596) oraz Deklaracji Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020 przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr IV/33/1/2013 z dnia 05.04.2013 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [70,0kB]


Załączniki
Skład Rady Koordynującej współpracę w obszarze Polski Południowej