Uchwała zarządu nr 234/311/IV/2014
w sprawie
zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 519/248/III/2009 z dnia 10 marca 2009r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów, sporządzonej po przeprowadzeniu oceny merytoryczno – technicznej przez Komisję Oceny Projektów w

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596. z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [73,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do uchwały nr 234/311/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.02.2014 r.