Uchwała zarządu nr 548/323/IV/2014
w sprawie
zatwierdzenia Propozycji podziału zysku netto za 2013 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2013, poz.596), w związku z § 9 ust. 9 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej (nadany Uchwałą Nr IV/35/8/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [54,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 548/323/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1.04.2014 r.