Uchwała zarządu nr 2377/306/III/2009
w sprawie
Zatwierdzenia Listy Projektów Systemowych Nr 16/2009 przeznaczonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upows

na podstawie
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.); art. 25 ust. 1 oraz art. 27 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity, Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);.§ 3 pkt. 2 oraz § 7 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 24,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2377/306/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia17 września 2009 roku