Uchwała zarządu nr 1890/69/V/2015
w sprawie
przyjęcia opinii o zgodności Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. z możliwościami finansowania ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

na podstawie
art. 30 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [59,0kB]


Załączniki
OPINIA O ZGODNOŚCI STRATEGII ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Z MOŻLIWOŚCIAMI FINANSOWANIA ZIT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020