Uchwała zarządu nr 578/42/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami / w związku z § 9 ust 11 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr 742/ 348 /2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4. 07. 2002 r. z późniejszymi zmianami /.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 18,0kB]