Uchwała zarządu nr 2084/74/V/2015
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1392)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały nr 2084/74/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 3.11.2015 r.