Uchwała zarządu nr 2680/417/III/2010
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]


Załączniki
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
Załącznik 1 do Projektu
Załącznik 2 do Projektu
Załącznik 3 do Projektu