Uchwała zarządu nr 2225/150/V/2016
w sprawie
zawarcia aneksu nr 1 do umowy poręczenia nr 2050/ZD/2013 z dnia 04.06.2013 r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Śląskim

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1 i art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr V/16/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2016 rok ze zmianami, Uchwały Nr V/16/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2016-2025 ze zmianami.

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]


Załączniki
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 2225