Uchwała zarządu nr 121/131/III/2008
w sprawie
powołania Pana Mariusza Kleszczewskiego – Członka Zarządu Województwa Śląskiego na przewodniczącego Komitetu Sterującego Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 43,0kB]