Uchwała zarządu nr 78/167/V/2017
w sprawie
wydania Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego zmieniających Decyzje w sprawie dofinansowania projektów własnych, realizowanych w ramach Działania 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa VI Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486) oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 217).

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]