Uchwała zarządu nr 111/131/III/2008
w sprawie
zagospodarowania mienia Województwa Śląskiego będącego we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

na podstawie
art. 41 ust. 1 i art. 55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( Dz. U. Nr 142 poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 40,0kB]